Политика за защита на личните данни
на“СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД

Обща информация
От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General DataProtection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. “СОЛИДДОРС ЦЕНТЪР“ ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на личниданни
Наименование: “СОЛИДДОРС ЦЕНТЪР“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 202445780
Седалище и адрес на управление: гр.София, п.к.1784, район „Младост“, ул. “Магнаурска школа”№5
Представлявано заедно и поотделно от Христофор Иванов Христов и Лора Иванова Христова-  в качеството им на Управители,
тел: 02/8071155,
e-mail: help@solid55.com, office@solid55.com
web: https://www.soliddoorscenter.com

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл.1. (1) “СОЛИДДОРС ЦЕНТЪР“ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на информация за предлаганите от фирмата продукти и услуги, и по-конкретно въз основа на изрично получено съгласие от Вас като наш/потенциален клиент или във връзка с използване на мобилно приложение solid.me.
(2) “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Чл.2. (1) “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка сизползването на нашите продукти и услуги за следните цели:
-изпълнение на задълженията ни във връзка със сключен договор за продажба на наши продукти;
-изпълнение на задълженията ни във връзка с предоставяните от мобилното приложение solid.me услуги;
-отговор на ваши запитвания получени чрез формите за запитване на нашия уеб сайт;
-статистически цели;
-изпращане на информационни съобщения или съобщения за промени в продуктите;
-препоръки за подобряване на използването на продуктите, нови и обновени продукти и др.;
-подобряване и индивидуализиране на продукти и услуги чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас.
(2) “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
-законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
-ограничение на целите на обработване;
-съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
-точност и актуалност на данните;
-ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
-цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите/НАП/, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД?
Чл.3. (1) “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
-Регистрация на потребител в уебсайта – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваните продукти и услуги;
-Регистрация на потребител в мобилното приложение solid.me - целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваните продукти и услуги;
-Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до потенциални клиенти, които се отнасят до подобрения или промени в продуктите и услугите предлагани от фирмата;
-Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да ги получават.
(2)“СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, адрес, електронна поща, телефон)
Цел, за която се събират данните:
1) Регистрация на потребител;
2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и мобилното приложение solid.me между “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
Други данни, които “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД събира данни за използвания IP адрес.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна– чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора– чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
(3) “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят заследното:
-разкриват расов или етнически произход;
-разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
-генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД от лицата, за които се отнасят.
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срокна съхранение на личните Ви данни
Чл.4. (1) “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта или мобилното приложение solid.me. След изтичането на този срок, “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД или друго.
(3)“СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване
Чл.5. (1) “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС)2016/679.
(2) “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл.6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.
(2) “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп
Чл.7. (1) Вие имате право да изискате и получите от “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Правона коригиране или попълване
Чл.8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или мобилното приложение solid.me или с отправяне на искане до “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД.

Правона изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл.9. (1) Вие имате правото да поискате от “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
-личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
-Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
-Вие възразитес рещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
-личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
-личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държа вачленка, което се прилага спрямо “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД;
-личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
-за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
-за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
-по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
-за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
-за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията за изтриване във Вашия профил или писмено искане, изпратено до “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД.
(4)“СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване
Чл.10. Вие имате право да изискате от “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
-оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД да провери точността на личните данни;
-обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
- “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
-Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост
Чл.11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация
Чл.12. Вие можете да поискате от “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Правона възражение
Чл.13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл.14. (1) Ако “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
-е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
-е взел в последствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
-уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят или не личните Ви данни
Чл.15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети лица.
Чл.16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби
Чл.17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София,п.к. 1592, бул.„Проф. Цветан Лазаров” №2
Данни за кореспонденция: гр. София, п.к. 1592, бул.„Проф. Цветан Лазаров” №2
Телефон: 02/9153519
Email: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg
Чл.18. Можете да отправяте исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Чл.19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.